Laboratorium Energy Partners

W dniu 10.08.2015 uruchomiliśmy laboratorium certyfikacyjne EPLab, które wyposażone jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający badanie półproduktów używanych do produkcji oraz wyrobów gotowych na zgodność z obowiązującymi normami.

W szczególności laboratorium prowadzi badania certyfikcyjne osprzętu kablowego na zgodność z normami PN-HD 629.1, PN-HD 629.2 oraz PN-E 06401 w zakresie napięciowym do 36kV.


Wykorzystywane w naszym laboratorium instrumenty pomiarowe umożliwiają przeprowadzenie następujących badań:

  • PN HD 629 - Oznaczanie wytrzymałości dielektrycznej izolacji w powietrzu
  • PN-86/E-04403 - Materiały elektroizolacyjne stałe. Pomiar przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych.
  • PN-88/E-04405 - Materiały elektroizolacyjne stałe. Pomiary rezystancji.
  • PN-EN ISO 868:2005P - Oznaczanie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore'a)
  • PN-ISO 7724-2:2003 Część 2 - Pomiar barwy przy użyciu kolorymetru

Inwestycja w laboratorium w 2015 roku zamknęła się kwotą 118 tys. zł, w roku 2016 Energy Partners planuje kolejne wydatki mające na celu rozszerzenie zakresu badawczego EPLab.