Głowice ECIT-1, ECOT-1

Zastosowanie:
Zimnokurczliwe głowice nasuwane serii ECIT-1 (wnętrzowe) i ECOT-1 (napowietrzne) służą do zakańczania jednożyłowych kabli energetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych i żyle powrotnej z drutów lub taśm miedzianych.

Budowa:
Jednoczęściowy prefabrykat izolacyjny z zespolonymi kloszami zwiększającymi drogę upływu jest wykonany z gumy silikonowej. Wewnątrz posiada on element, którego zadaniem jest refrakcyjne wysterowanie pola elektrycznego w obszarze przy krawędzi usuniętego ekranu fabrycznego na izolacji kabla. Prefabrykat posiada również fabrycznie wbudowane warstwy mastyki uszczelniającej, które tworzą barierę przeciwwilgociową w obszarze górnym (końcówki kablowej) oraz dolnym (drutów żyły powrotnej lub linki uziemiającej).
Montaż głowicy trwa kilka minut, a do instalacji nie jest potrzebny palnik ani inne dodatkowe narzędzia. Prefabrykat głowicy samoczynnie obkurcza się na kablu po usunięciu spirali, na której jest fabrycznie naciągnięty.
Głowice mogą być stosowane zarówno z końcówkami zaprasowywanymi, jak i śrubowymi. Parametry fizyko-chemiczne zastosowanych materiałów gwarantują zwiększoną odporność na promieniowanie UV, wyładowania powierzchniowe oraz zawilgocenie.

Podstawowe cechy produktu:

  • zgodność z wymaganiami norm CENELEC PN-HD 629.1 S2:2006E/A1:2008E oraz PN-E 06401-01:1990
  • jednoczęściowa wszechstronna konstrukcja umożliwiająca instalację na pełnym zakresie przekrojów żył roboczych
  • łatwa i szybka instalacja bez użycia siły i źródła ciepła
  • sterowanie refrakcyjne - materiał o wysokiej względnej przenikalności dielektrycznej wbudowany w głowicę
  • zwarta budowa pozwalająca na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni
  • użyte materiały i mastyki współpracują z wszystkimi materiałami izolacji (PE - polietylenem termoplastycznym, XLPE - polietylenem usieciowanym, EPR - gumą etylenowo-propylenową)

Przykładowe typy kabli: YH(A)KXS, XH(A)KXS, XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS.

Specyfikacje: PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008, PN-E 06401:1990

Napięcie znamionowe Numer zestawu Przekrój żyły
roboczej [mm²]
Długość
głowicy
Wykonanie
Min. Maks. [mm]
6/10 kV 12-ECIT-1/50-120/(U) 1 x 50 1 x 120 300  
w
n
ę
t
r
z
o
w
e
12-ECIT-1/150-300/(U) 1 x 150 1 x 300 300
12-ECIT-1/400-630/(U) 1 x 400 1 x 630 300
8.7/15 kV 17-ECIT-1/25-95/(U) 1 x 25 1 x 95 300
17-ECIT-1/120-240/(U) 1 x 120 1 x 240 300
17-ECIT-1/300-630/(U) 1 x 300 1 x 630 300
12/20 kV 24-ECIT-1/25-95/(U) 1 x 25 1 x 95 300
24-ECIT-1/120-240/(U) 1 x 120 1 x 240 300
24-ECIT-1/300-630/(U) 1 x 300 1 x 630 300
18/30 kV 36-ECIT-1/25-70/(U) 1 x 25 1 x 70 470
36-ECIT-1/95-185/(U) 1 x 95 1 x 185 470
36-ECIT-1/240-400/(U) 1 x 240 1 x 400 470
 
6/10 kV 12-ECOT-1/50-120/(U) 1 x 50 1 x 120 300  
n
a
p
o
w
i
e
t
r
z
n
e
12-ECOT-1/150-300/(U) 1 x 150 1 x 300 300
12-ECOT-1/400-630/(U) 1 x 400 1 x 630 300
8.7/15 kV 17-ECOT-1/25-95/(U) 1 x 25 1 x 95 300
17-ECOT-1/120-240/(U) 1 x 120 1 x 240 300
17-ECOT-1/300-630/(U) 1 x 300 1 x 630 300
12/20 kV 24-ECOT-1/25-95/(U) 1 x 25 1 x 95 300
24-ECOT-1/120-240/(U) 1 x 120 1 x 240 300
24-ECOT-1/300-630/(U) 1 x 300 1 x 630 300
18/30 kV 36-ECOT-1/25-70/(U) 1 x 25 1 x 70 470
36-ECOT-1/95-185/(U) 1 x 95 1 x 185 470
36-ECOT-1/240-400/(U) 1 x 240 1 x 400 470
U: głowica z zestawem uziemiającym
 
Zestawy z końcówkami oznaczane są symbolem -K, po którym w przypadku końcówek prasowanych podany jest odpowiedni przekrój żyły. W przypadku zestawów wyposażonych w końcówki śrubowe zakres zastosowania i numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z ograniczeniem wynikającym z zakresu zastosowania końcówek.

WIDEO

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe