Głowice EPIT-1, EPOT-1

Zastosowanie:
Głowice kablowe typu EPIT-1 (wnętrzowe) oraz  EPOT-1 (napowietrzne) służą do zakańczania jednożyłowych kabli energetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych.

Budowa:
Główny element głowicy stanowi rura termokurczliwa odporna na prądy pełzające. Dodatkowe uszczelnienie na końcówce kablowej oraz u podstawy głowicy jest realizowane za pomocą mastyki termotopliwej. Funkcja sterowania pola elektrycznego na zakończeniu ekranu oraz funkcja izolacyjna są zintegrowane w jednym elemencie. Właściwą długość drogi upływu uzyskuje się poprzez zainstalowanie odpowiedniej liczby kloszy. Zestaw do kabli z żyłą powrotną z taśm (”U”) zawiera dodatkowo komplet sprężyn krążkowych oraz plecionek miedzianych do wykonania uziemienia głowicy bez konieczności lutowania.

Przykładowe typy kabli: YH(A)KXS, XH(A)KXS, XUH(A)KXS,  XRUH(A)KXS.

Specyfikacje: PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008, PN-E 06401:1990

Napięcie
znamionowe
Numer zestawu Przekrój żyły
roboczej [mm²]
Wykonanie
Min. Maks.
6/10 kV 12-EPIT-1/25-95/(U) 1 x 25 1 x 95  
w
n
ę
t
r
z
o
w
e
12-EPIT-1/70-150/(U) 1 x 70 1 x 150 
12-EPIT-1/95-240/(U) 1 x 95 1 x 240 
12-EPIT-1/240-500/(U) 1 x 240 1 x 500
8.7/15 kV 17-EPIT-1/25-70/(U) 1 x 25 1 x 70
17-EPIT-1/70-240/(U) 1 x 70 1 x 240 
17-EPIT-1/240-500/(U) 1 x 240 1 x 500
12/20 kV 24-EPIT-1/25-70/(U) 1 x 25 1 x 70
24-EPIT-1/70-240/(U) 1 x 70 1 x 240
24-EPIT-1/240-500/(U) 1 x 240 1 x 500
18/30 kV 36-EPIT-1/50-120/(U) 1 x 50 1 x 120
36-EPIT-1/150-300/(U) 1 x 150 1 x 300
36-EPIT-1/400-630/(U) 1 x 400 1 x 630
 
6/10 kV 12-EPOT-1/25-95/(U) 1 x 25 1 x 95  
 
n
a
p
o
w
i
e
t
r
z
n
e

 
12-EPOT-1/70-150/(U) 1 x 70 1 x 150 
12-EPOT-1/95-240/(U) 1 x 95 1 x 240 
12-EPOT-1/240-500/(U) 1 x 240 1 x 500
8.7/15 kV 17-EPOT-1/25-70/(U) 1 x 25 1 x 70
17-EPOT-1/70-240/(U) 1 x 70 1 x 240 
17-EPOT-1/240-500/(U) 1 x 240 1 x 500
12/20 kV 24-EPOT-1/25-70/(U) 1 x 25 1 x 70
24-EPOT-1/70-240/(U) 1 x 70 1 x 240
24-EPOT-1/240-500/(U) 1 x 240 1 x 500
18/30 kV 36-EPOT-1/50-120/(U) 1 x 50 1 x 120
36-EPOT-1/150-300/(U) 1 x 150 1 x 300
36-EPOT-1/400-630/(U) 1 x 400 1 x 630
U: głowica z zestawem uziemiającym
 
Zestawy z końcówkami oznaczane są symbolem -K, po którym w przypadku końcówek prasowanych podany jest odpowiedni przekrój żyły. W przypadku zestawów wyposażonych w końcówki śrubowe zakres zastosowania i numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z ograniczeniem wynikającym z zakresu zastosowania końcówek.


WIDEO

 

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe