Mastyka sterująca EP-Stress

Żółta mastyka sterująca o wysokiej względnej przenikalności dielektrycznej.

Stosowana do:

  • sterowania pola elektrycznego w obszarach zakończenia ekranów półprzewodzących w mufach i głowicach SN;
  • redukcji naprężeń elektrycznych i poziomu wyładowań niezupełnych w obrębie złączek w mufach SN;
  • wypełniania ubytków w izolacji kabli SN.

Typ Rozmiar (szer. x dł.) Pakowanie
EP-Stress 19 19mm x 0,5m x 1mm 3 paski
EP-Stress 20 20mm x 0,15m x 1mm 3 paski
EP-Stress 30 30mm x 0,36m x 2mm 3 paski

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Cecha Wartość
Właściwości fizyczne
Kolor żółty
Wytrzymałość na rozciąganie 1 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu 1000%
Przyczepność do polietylenu kąt 90° 10 N/cm
Właściwości elektryczne
Rezystywność skrośna 1 x 109 Ωm
Wytrzymałość dielektryczna 15 kV/mm
Stała dielektryczna > 13

 

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe