Mufy przejściowe ECSP

Zastosowanie:
Mufy przejściowe typu ECSP służą do łączenia opancerzonych lub nieopancerzonych, jedno- lub trójżyłowych kabli o izolacji z papieru przesycanego syciwem i powłoce metalowej z trzema jednożyłowymi kablami o izolacji z tworzyw sztucznych i żyle powrotnej z drutów miedzianych. Żyły robocze kabli łączone są za pomocą złączek zaprasowywanych lub śrubowych.

Budowa:
Separacja syciwa kablowego jest realizowana poprzez obkurczenie na izolacji papierowej termokurczliwych rurek olejoodpornych, na których instalowane są termokurczliwe rury półprzewodzące. Odtworzenie izolacji na złączce następuje za pomocą zimnokurczliwych prefabrykatów trójwarstwowych, zawierających zintegrowaną warstwę sterującą, izolację oraz ekran półprzewodzący. Dzięki takiej konstrukcji prefabrykatu mufa nie wymaga stożkowania izolacji łączonych kabli. Rozgałęzienie się żył kabla trójżyłowego o izolacji papierowo-olejowej jest uszczelniane przy pomocy trójpalczastej głowiczki termokurczliwej. Druty żył powrotnych kabli jednożyłowych łączone są z powłoką metalową i pancerzem za pomocą sprężyn krążkowych (wersja W), a zewnętrzna osłona jest odtwarzana przy pomocy rury osłonowej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Opcjonalnie dostępny jest również zestaw umożliwiający połączenie żył powrotnych przy pomocy rękawów miedzianych (wersja C), z indywidualnymi rurami osłonowymi do odtworzenia osłony oddzielnie na każdej z połączonych żył. Rury osłonowe mogą być wykonane w technologii termokurczliwej (wersja T) lub zimnokurczliwej (wersja Z).

Przykładowe typy kabli:
H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFtY, H(A)KnFpA, H(A)KnFpy
łączone z
YH(A)KXS, XH(A)KXS, XOH(A)KXS, XRUH(A)KXS.

Specyfikacje:
PN-HD 629.2 S2:2006 / A1:2008;
PN-E 06401:1990.

Napięcie
znamionowe
Nr zestawu Przekrój żyły roboczej [mm²]
Min. Max.
6/10 kV 12-ECSP-AB/50-150/XY 3(1) x 50 3(1) x 150
12-ECSP-AB/120-400/XY 3(1) x 120 3(1) x 400
12-ECSP-AB/400-630/XY 3(1) x 400 3(1) x 630
8.7/15 kV 17-ECSP-AB/35-95/XY 3(1) x 35 3(1) x 95
17-ECSP-AB/95-300/XY 3(1) x 95 3(1) x 300
 12/20 kV 24-ECSP-AB/25-70/XY 3(1) x 25 3(1) x 70
24-ECSP-AB/50-300/XY 3(1) x 50 3(1) x 300
24-ECSP-AB/400-630/XY 3(1) x 400 3(1) x 630
A: rodzaj kabla o izolacji papierowo-olejowej
          1 - kabel jednożyłowy
          3 - kabel trójżyłowy
B: ilość powłok metalowych kabla o izolacji papierowo-olejowej
          1 - kabel jednopowłokowy
          3 - kabel trójpowłokowy
X: rodzaj osłony
          Z - zimnokurczliwa
          T - termokurczliwa
Y: sposób połączenia żył powrotnych i powłok metalowych
          W - zapas drutów + sprężyny krążkowe
          C - rękawy miedziane + sprężyny krążkowe
 
Zestawy ze złączkami oznaczane są symbolem - Z, po którym w przypadku złączek prasowanych podany jest odpowiedni przekrój żyły.
W przypadku zestawów wyposażonych w złączki śrubowe zakres zastosowania i numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z ograniczeniem wynikającym z zakresu zastosowania złączek.

 
WIDEO

 

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe