Mufy przejściowe EROP

Zastosowanie:
Mufy przejściowe taśmowo-żywiczne typu EROP służą do łączenia kabli energetycznych o izolacji z papieru przesycanego syciwem
i powłoce metalowej z trzema jednożyłowymi kablami o izolacji z tworzyw sztucznych i żyle powrotnej z drutów miedzianych. Żyły robocze kabli łączone są za pomocą złączek zaprasowywanych lub śrubowych.

Budowa:
Izolacja żył roboczych jest odtwarzana za pomocą taśm impregnowanych z papieru marszczonego. Ekran na izolacji dowiniętej oraz na złączce tworzy warstwa taśmy półprzewodzącej z papieru marszczonego. Żyły powrotne kabli o izolacji tworzywowej mocowane są do powłoki ołowianej i pancerza kabla o izolacji papierowo-olejowej przy pomocy układu dwóch sprężyn krążkowych. Uszczelnienie, a zarazem zabezpieczenie mechaniczne jest uzyskiwane dzięki żywicy elektroizolacyjnej aplikowanej ciśnieniowo do wnętrza mufy. Żywica charakteryzuje się parametrami żelowania dostosowanymi do całorocznych warunków pogodowych.

Przykładowe typy kabli:
H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFtY, H(A)KnFpA, H(A)KnFpy
łączone z
YH(A)KXS, XH(A)KXS, XOH(A)KXS, XRUH(A)KXS.

Specyfikacje:
PN-HD 629.2 S2:2006 / A1:2008;
PN-E 06401:1990.

Napięcie
znamionowe
Numer zestawu Przekrój żyły roboczej [mm²]
Min. Maks.
3,6/6 kV 7.2-EROP-AB/35-120/X 3(1) x 35 3(1) x 120
7.2-EROP-AB/120-240/X 3(1) x 120 3(1) x 240
6/10 kV 12-EROP-AB/35-120/X 3(1) x 35 3(1) x 120
12-EROP-AB/120-240/X 3(1) x 120 3(1) x 240
8,7/15 kV  17-EROP-AB/35-70/X 3(1) x 35 3(1) x 70
17-EROP-AB/50-120/X 3(1) x 50 3(1) x 120
17-EROP-AB/120-240/X 3(1) x 120 3(1) x 240
 12/20 kV 24-EROP-AB/35-70/X 3(1) x 35 3(1) x 70
24-EROP-AB/50-120/X 3(1) x 50 3(1) x 120
24-EROP-AB/120-240/X 3(1) x 120 3(1) x 240
18/30 kV 36-EROP-AB/50-120/X 3(1) x 50 3(1) x 120
36-EROP-AB/120-400/X 3(1) x 120 3(1) x 400

A: rodzaj kabla o izolacji papierowo-olejowej
          1 - kabel jednożyłowy
          3 - kabel trójżyłowy
B: ilość powłok metalowych kabla o izolacji papierowo-olejowej
          1 - kabel jednopowłokowy
          3 - kabel trójpowłokowy
X: długość mufy
          S - mufa standardowa
          E - mufa wydłużona

 

Zestawy ze złączkami oznaczane są symbolem - Z, po którym w przypadku złączek prasowanych podany jest odpowiedni przekrój żyły.
W przypadku zestawów wyposażonych w złączki śrubowe zakres zastosowania i numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z ograniczeniem wynikającym z zakresu zastosowania złączek.

WIDEO

 

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe