Mufy przejściowe ETOP

Zastosowanie:
Mufy przejściowe typu ETOP służą do łączenia opancerzonych lub nieopancerzonych, jedno- lub trójżyłowych kabli o izolacji z papieru przesycanego syciwem i powłoce metalowej z trzema jednożyłowymi kablami o izolacji z tworzyw sztucznych i żyle powrotnej z drutów miedzianych. Żyły robocze kabli łączone są za pomocą złączek zaprasowywanych lub śrubowych.

Budowa:
Separacja syciwa kablowego jest realizowana poprzez obkurczenie na izolacji papierowej przezroczystych, termokurczliwych rurek olejoodpornych. W przypadku kabli z izolacją ekranowaną stosowane są dodatkowo termokurczliwe rury półprzewodzące. Następnie obkurczany jest element termokurczliwy o wysokiej względnej przenikalności dielektrycznej, integrujący w sobie funkcję sterowania pola elektrycznego z funkcją izolacyjną. Rozwiązanie takie znacznie upraszcza i przyspiesza montaż mufy. Rozgałęzienie żył kabla o izolacji papierowo-olejowej jest uszczelniane przy pomocy trójpalczastej głowiczki termokurczliwej. Druty żył powrotnych kabli jednożyłowych standardowo łączone są z powłoką metalową i pancerzem kabla o izolacji papierowo-olejowej za pomocą sprężyn krążkowych. Opcjonalnie możliwe jest również połączenie z wykorzystaniem cylindrycznych rękawów miedzianych (wersja z oznaczeniem C).

Przykładowe typy kabli:
H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFtY, H(A)KnFpA, H(A)KnFpy
łączone z
YH(A)KXS, XH(A)KXS, XOH(A)KXS, XRUH(A)KXS.

Specyfikacje:
PN-HD 629.2 S2:2006 / A1:2008;
PN-E 06401:1990.

Napięcie
znamionowe
Nr zestawu Przekrój żyły roboczej [mm²]
Min. Max.
6/10 kV 12-ETOP-AB/35-120/(C) 3(1) x 35 3(1) x 120
12-ETOP-AB/120-240/(C) 3(1) x 120 3(1) x 240
8.7/15 kV 17-ETOP-AB/35-70/(C) 3(1) x 35 3(1) x 70
17-ETOP-AB/50-120/(C) 3(1) x 50 3(1) x 120
17-ETOP-AB/120-240/(C) 3(1) x 120 3(1) x 240
12/20 kV 24-ETOP-AB/35-70/(C) 3(1) x 35 3(1) x 70
24-ETOP-AB/50-120/(C) 3(1) x 50 3(1) x 120
24-ETOP-AB/120-240/(C) 3(1) x 120 3(1) x 240
18/30 kV 36-ETOP-AB/50-240/(C) 3(1) x 50 3(1) x 240
36-ETOP-AB/240-400/(C) 3(1) x 240 3(1) x 400
A: rodzaj kabla o izolacji papierowo-olejowej
          1 - kabel jednożyłowy
          3 - kabel trójżyłowy
B: ilość powłok metalowych kabla o izolacji papierowo-olejowej
          1 - kabel jednopowłokowy
          3 - kabel trójpowłokowy
C: połączenie żył powrotnych i powłok metalowych za pomocą rękawów miedzianych i sprężyn krążkowych
 

Zestawy ze złączkami oznaczane są symbolem - Z, po którym w przypadku złączek prasowanych podany jest odpowiedni przekrój żyły.
W przypadku zestawów wyposażonych w złączki śrubowe zakres zastosowania i numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z ograniczeniem wynikającym z zakresu zastosowania złączek.

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe