Mufy przelotowe ECS-1

Zastosowanie:
Mufy przelotowe typu ECS-1 służą do łączenia jednożyłowych kabli energetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych i żyle powrotnej z drutów lub taśm miedzianych. Przystosowane są do łączenia żył roboczych zarówno przy pomocy złączek prasowanych jak i śrubowych.

Budowa:
Głównym elementem mufy jest wielowarstwowy prefabrykat zimnokurczliwy zawierający warstwy: izolacyjną, półprzewodzącą oraz sterującą pole elektryczne. Zintegrowana budowa prefabrykatu znacznie upraszcza i przyspiesza montaż, eliminuje również ryzyko pozostawienia wewnątrz mufy wtrącin powietrznych. Żyła powrotna może być łączona złączką (wersja W), sprężynami krążkowymi o stałej sile docisku (wersja WS) lub odtwarzana przy użyciu rękawa z plecionki miedzianej (wersja C). Uszczelnienie a zarazem zabezpieczenie mechaniczne jest uzyskiwane dzięki zastosowaniu osłonowej rury zimnokurczliwej (wersja Z) lub rury termokurczliwej z wewnętrzną warstwą kleju termotopliwego (wersja T).

Przykładowe typy kabli:
YH(A)KXS, XH(A)KXS, XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS.

Specyfikacje:
PN-HD 629.1 S2:2006 / A1:2008;
PN-E 06401:1990.

Napięcie
znamionowe
Numer zestawu Przekrój żyły roboczej [mm²]
Min. Maks.
6/10 kV 12-ECS-1/50-95/XY 1 x 50 1 x 95
12-ECS-1/120-400/XY 1 x 120 1 x 400
8,7/15 kV 17.5-ECS-1/35-95/XY 1 x 35 1 x 95
17.5-ECS-1/95-300/XY 1 x 95 1 x 300
12/20 kV 24-ECS-1/50-300/XY 1 x 50 1 x 300
24-ECS-1/400-630/XY 1 x 400 1 x 630
18/30 kV 36-ECS-1/70-240/XY 1 x 70 1 x 240
36-ECS-1/300-630/XY 1 x 300 1 x 630

 
X: rodzaj osłony
        
  Z - zimnokurczliwa
          T - termokurczliwa
Y: sposób połączenia żyły powrotnej
          W - zapas drutów
          C - rękaw z plecionki miedzianej

 

Zestawy ze złączkami oznaczane są symbolem - Z, po którym w przypadku złączek prasowanych podany jest odpowiedni przekrój żyły.
W przypadku zestawów wyposażonych w złączki śrubowe zakres zastosowania i numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z ograniczeniem wynikającym z zakresu zastosowania złączek.

Przykłady:
24-ECS-1/95-240/ZC-Z - mufa zimnokurczliwa na napięcie 12/20kV z zewnętrzną osłoną zimnokurczliwą, wyposażona w rękaw miedziany do połączenia żył powrotnych i w złączkę śrubową na zakres 95-240mm²
36-ECS-1/70-240/TW-Z240 - mufa zimnokurczliwa na napięcie 18/30kV z zewnętrzną osłoną termokurczliwą, w wersji łączenia żył powrotnych poprzez wykorzystanie zapasu drutów, wyposażona w złączkę zaprasowywaną na przekrój 240mm²

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe