Mufy przelotowe ECSJ

Zastosowanie:
Mufy przelotowe typu ECSJ służą do łączenia opancerzonych lub nieopancerzonych, jedno- lub trójżyłowych kabli o izolacji z papieru przesycanego syciwem i powłoce metalowej. Żyły robocze kabli łączone są za pomocą złączek zaprasowywanych lub śrubowych.

Budowa:
Separacja syciwa kablowego jest realizowana poprzez obkurczenie na izolacji papierowej termokurczliwych rurek olejoodpornych, na których instalowane są termokurczliwe rurki półprzewodzące. Odtworzenie izolacji na złączce następuje za pomocą zimnokurczliwych prefabrykatów trójwarstwowych, zawierających zintegrowaną warstwę sterującą, izolację oraz ekran półprzewodzący. Dzięki takiej konstrukcji prefabrykatu podczas montażu mufy nie jest konieczne stożkowanie izolacji łączonych kabli. Rozgałęzienie żył kabla trójżyłowego o izolacji papierowo-olejowej jest uszczelniane przy pomocy termokurczliwej głowiczki trójpalczastej. Do połączenia powłok metalowych wykorzystywany jest układ składający się z cylindrycznego rękawa miedzianego mocowanego sprężynami krążkowymi. Osłona zewnętrzna mufy może być wykonana przy użyciu rur termokurczliwych, pokrytych od wewnątrz warstwą kleju termotopliwego (wersja RT) lub przy użyciu termokurczliwego rękawa naprawczego WRS również pokrytego od wewnątrz klejem termotopliwym (wersja RN).

Przykładowe typy kabli:
H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFtY, H(A)KnFpA, H(A)KnFpy.

Specyfikacje:
PN-HD 629.2 S2:2006 / A1:2008;
PN-E 06401:1990.

Napięcie
znamionowe
Numer zestawu Przekrój żyły roboczej [mm²]
Min. Max.
6/10 kV 12-ECSJ-AB/50-150/X 3(1) x 50 3(1) x 150
12-ECSJ-AB/120-400/X 3(1) x 120 3(1) x 400
12-ECSJ-AB/400-630/X 3(1) x 400 3(1) x 630
8.7/15 kV 17-ECSJ-AB/35-95/X 3(1) x 35 3(1) x 95
17-ECSJ-AB/95-300/X 3(1) x 95 3(1) x 300
12/20 kV 24-ECSJ-AB/25-70/X 3(1) x 25 3(1) x 70
24-ECSJ-AB/50-300/X 3(1) x 50 3(1) x 300
24-ECSJ-AB/400-630/X 3(1) x 400 3(1) x 630
A: rodzaj kabla o izolacji papierowo-olejowej
          1 - kabel jednożyłowy
          3 - kabel trójżyłowy
B: ilość powłok metalowych kabla o izolacji papierowo-olejowej
          1 - kabel jednopowłokowy
          3 - kabel trójpowłokowy
X: sposób wykonania osłony zewnętrznej
          RT - rury termokurczliwe
          RN - rękaw naprawczy WRS
 

Zestawy ze złączkami oznaczane są symbolem - Z, po którym w przypadku złączek prasowanych podany jest odpowiedni przekrój żyły.
W przypadku zestawów wyposażonych w złączki śrubowe zakres zastosowania i numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z ograniczeniem wynikającym z zakresu zastosowania złączek.

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe