Mufy przelotowe EPMS

Zastosowanie:
Mufy przelotowe typu EPMS służą do łączenia jednożyłowych kabli energetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych i żyle powrotnej z drutów miedzianych. Żyły robocze kabli łączone są za pomocą złączek zaprasowywanych lub śrubowych.

Budowa:
Izolacja podstawowa kabla odtwarzana jest za pomocą izolacyjnej taśmy samospajalnej. Ekrany na żyle roboczej i izolacji podstawowej odtwarzane są za pomocą samospajalnej taśmy półprzewodzącej. Sterowanie pola elektrycznego realizowane jest poprzez nawinięcie na krawędziach ekranu i izolacji podstawowej kabla taśmy o wysokiej względnej przenikalności dielektrycznej. Użyte materiały i rozwiązania techniczne umożliwiają wykonanie połączenia bez konieczności stożkowania izolacji kabla. Żyła powrotna może być łączona złączką (wersja W) lub sprężynami krążkowymi o stałej sile docisku (wersja WS). Zestawy dostępne są w wersjach umożliwiających połączenie jednej żyły kabla (1F) lub trzech żył kabla (3F).

Przykładowe typy kabli: YH(A)KXS, XH(A)KXS, XUH(A)KXS, XRUH(A)KXS.

Sposób odtwarzania powłoki zewnętrznej w mufach:
EPMS    - powłokę zewnętrzną stanowi wzmocniona taśma uszczelniająca z mastikiem - możliwy montaż mufy na kablu z nieuszkodzoną żyłą roboczą.

Napięcie
znamionowe
Numer zestawu Przekrój żyły roboczej [mm²]
Min. Maks.
8.7/15 kV 17-EPMS-1/50-120/X-Y 1 x 50 1 x 120
17-EPMS-1/120-240/X-Y 1 x 120 1 x 240
12/20 kV 24-EPMS-1/50-120/X-Y 1 x 50 1 x 120
24-EPMS-1/120-240/X-Y 1 x 120 1 x 240

X: sposób połączenia żyły powrotnej
          W - zapas drutów + złączka
          WS - zapas drutów + sprężyny krążkowe
Y: rodzaj zestawu
          1F - zestaw do połączenia jednej żyły kabla
          3F - zestaw do połączenia trzech żył kabla
 

Zestawy ze złączkami oznaczane są symbolem - Z, po którym w przypadku złączek prasowanych podany jest odpowiedni przekrój żyły. W przypadku zestawów wyposażonych w złączki śrubowe zakres zastosowania i numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z ograniczeniem wynikającym z zakresu zastosowania złączek.

 

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe