Mufy przelotowe ETOJ

Zastosowanie:
Mufy przelotowe typu ETOJ służą do łączenia opancerzonych lub nieopancerzonych, jedno- lub trójżyłowych kabli o ekranowanej izolacji z papieru przesycanego syciwem i powłoce metalowej. Żyły robocze kabli łączone są za pomocą złączek zaprasowywanych lub śrubowych.

Budowa:
Separacja syciwa kablowego jest realizowana poprzez obkurczenie na izolacji papierowej przezroczystych, termokurczliwych rurek olejoodpornych, na których z kolei obkurczane są termokurczliwe rury półprzewodzące. Następnie obkurczany jest element termokurczliwy o wysokiej względnej przenikalności dielektrycznej, integrujący w sobie funkcję sterowania pola elektrycznego z funkcją izolacyjną. Rozwiązanie takie znacznie upraszcza i przyspiesza montaż mufy. Rozgałęzienie żył kabla jest uszczelniane przy pomocy trójpalczastej głowiczki termokurczliwej. Do połączenia powłok metalowych wykorzystywany jest cylindryczny rękaw miedziany mocowany sprężynami krążkowymi o stałej sile docisku.

Przykładowe typy kabli: H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFtY, H(A)KnFpA, H(A)KnFpy.

Specyfikacje:
PN-HD 629.2 S2:2006 / A1:2008;
PN-E 06401:1990.

Napięcie
znamionowe
Numer zestawu Przekrój żyły roboczej [mm²]
Min. Maks.
6/10 kV 12-ETOJ-AB/35-120 3(1) x 35 3(1) x 120
12-ETOJ-AB/120-240 3(1) x 120 3(1) x 240
8.7/15 kV 17-ETOJ-AB/35-70 3(1) x 35 3(1) x 70
17-ETOJ-AB/50-120 3(1) x 50 3(1) x 120
17-ETOJ-AB/120-240 3(1) x 120 3(1) x 240
12/20 kV 24-ETOJ-AB/35-70 3(1) x 35 3(1) x 70
24-ETOJ-AB/50-120 3(1) x 50 3(1) x 120
24-ETOJ-AB/120-240 3(1) x 120 3(1) x 240
18/30 kV 36-ETOJ-AB/50-240 3(1) x 50 3(1) x 240
36-ETOJ-AB/240-400 3(1) x 240 3(1) x 400

A: rodzaj kabla o izolacji papierowo-olejowej
          1 - kabel jednożyłowy
          3 - kabel trójżyłowy
B: ilość powłok metalowych kabla o izolacji papierowo-olejowej
          1 - kabel jednopowłokowy
          3 - kabel trójpowłokowy

 

Zestawy ze złączkami oznaczane są symbolem - Z, po którym w przypadku złączek prasowanych podany jest odpowiedni przekrój żyły.
W przypadku zestawów wyposażonych w złączki śrubowe zakres zastosowania i numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z ograniczeniem wynikającym z zakresu zastosowania złączek.

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe