Mufy remontowe INSERT

Zastosowanie:
Mufy remontowe typu INSERT służą do naprawy uszkodzonych jedno- lub trójżyłowych, opancerzonych kabli energetycznych o izolacji papierowej przesycanej syciwem i wspólnej powłoce metalowej. Żyły robocze kabli łączone są z odcinkami uzupełniającymi za pomocą złączek śrubowych dostarczanych standardowo w zestawie.

Budowa:
Mufa zawiera trzy odcinki uzupełniające ekranowanej żyły aluminiowej o odpowiednio dobranym przekroju czynnym z zestożkowaną izolacją z polietylenu usieciowanego. Dzięki odcinkom uzupełniającym można wyciąć zniszczony odcinek kabla i uzupełnić go na długości do 550mm, wykonując następnie jedną mufę przelotową.

Ekran na żyłach roboczych oraz na izolacji dowiniętej odtwarzany jest za pomocą taśmy półprzewodzącej z papieru marszczonego. Izolacja fabryczna kabla jest odtwarzana za pomocą taśmy izolacyjnej z papieru marszczonego, przesycanego syciwem kablowym. Na każdą z osobna zaizolowaną i zekranowaną żyłę nawijana jest folia polwinitowa separująca syciwo kablowe od żywicy. Końce mufy oraz miejsca na granicach powłok zewnętrznych i pancerzy, pancerzy i powłok ołowianych, a także krawędzie powłok ołowianych uszczelniane są za pomocą taśmy butylowej. Powłoki ołowiane i pancerze łączonych odcinków kabli łączy się stosując cylindryczny rękaw miedziany o przekroju czynnym 50mm² i sprężyny krążkowe o stałej radialnej sile docisku. Na całej długości połączenia nawija się kolejno: dystansową siatkę polipropylenową, przezroczystą uszczelniającą taśmę PCW i taśmę wzmacnianą włóknami szklanymi. Uszczelnienie, a zarazem zabezpieczenie mechaniczne, jest uzyskiwane dzięki żywicy elektroizolacyjnej, aplikowanej ciśnieniowo do wnętrza mufy. Żywica charakteryzuje się parametrami żelowania dostosowanymi do całorocznych warunków klimatycznych.

Koszt naprawy uszkodzonego kabla metodą tradycyjną, polegającą na wykonaniu kilkumetrowej wstawki z trzech kabli o izolacji tworzywowej i zainstalowaniu dwóch muf przejściowych, jest 2-3 razy wyższy, a czas naprawy (związany z koniecznością wykonania znacznie większego wykopu) 2-3 razy dłuższy, w porównaniu do naprawy przy wykorzystaniu mufy typu INSERT.

Przy użyciu zestawu typu INSERT możliwe jest również wykonanie zwykłej mufy taśmowo-żywicznej przelotowej lub przejściowej.

Przykładowe typy kabli: H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFtY, H(A)KnFpA, H(A)KnFpy.

Specyfikacje:
PN-HD 629.2 S2:2006 / A1:2008;
PN-E 06401:1990.

Napięcie
znamionowe
Numer zestawu Przekrój żyły roboczej [mm²]
Min. Maks.
8.7/15 kV 17-INSERT-X/35-70/L 3 x 35 3 x 70
17-INSERT-X/50-120/L 3 x 50 3 x 120
17-INSERT-X/120-240/L 3 x 120 3 x 240
12/20 kV 24-INSERT-X/35-70/L 3 x 35 3 x 70
24-INSERT-X/50-120/L 3 x 50 3 x 120
24-INSERT-X/120-240/L 3 x 120 3 x 240
X: rodzaj kabla o izolacji papierowo-olejowej
          1 - kabel jednożyłowy
          3 - kabel trójżyłowy
L: długość odcinka uzupełniającego
          A = 370mm
          B = 550mm
 

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe