Ogniochronna masa uszczelniająca MD+

Masa elastomerowa MD+ umożliwia nadanie odporności ogniowej uszczelnieniom FiloSeal+ a także przepustom serii MD2, MD3 oraz MD4. Ognioodporność uzyskuje się poprzez nałożenie dwucentymetrowej grubości warstwy MD+ na przepust od strony potencjalnie zagrożonej pożarem oraz na powierzchnię wychodzących z przepustu rur lub kabli.


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Cecha Wartość
Czas utwardzenia wstępnego 15 min
Gęstość 1,2 g/cm³
Pełzanie 2 mm
Kolor czerwono-brązowy
Utwardzanie 3mm / 24h
Twardość 30 Shore A
Wydłużenie przy zerwaniu 100%
Wytrzymałość na rozciąganie 0,8 N/mm²
Temperatura stosowania od +5°C do +40°C
Wytrzymałość temperaturowa od -40°C do +120°C

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe