Rury termokurczliwe o wysokim skurczu RIHT6

Samogasnące rury termokurczliwe serii RIHT6 wykonane są ze stabilizowanych termicznie, usieciowanych polimerów, odpornych na wpływy atmosferyczne. Wewnętrzna strona rur pokryta jest warstwą kleju termoplastycznego. Główną zaletą rur RIHT6 jest ich bardzo wysoki, sześciokrotny współczynnik skurczu (6:1). Grubość rur po obkurczeniu, wynosząca do 4.7mm, zapewnia bardzo dobre parametry izolacyjne i dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Rury mogą być zamawiane w odcinkach prostych o długościach do 1220mm.

TYP D [mm] T [mm]
E (min) S (max) S ± 20%
RIHT6 19/3.2 19 3.2 3.2
RIHT6 33/5.5 33 5.5 3.4
RIHT6 44/7.4 44 7.4 3.6
RIHT6 51/8.3 51 8.3 4.7
RIHT6 70/11.7 70 11.7 4.7
RIHT6 89/17.1 89 17.1 4.7
RIHT6 120/22.9 120 22.9 4.7
RIHT6 235/40 235 40.0 4.7

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA Kolor - czarny
Cecha Wartość Metoda testu
Właściwości fizyczne
Gęstość względna 1.25 ± 0.2 g/cm³ ASTM-D 1505
Absorpcja wilgoci 0.2% (max) ASTM-D 570 / ISO 62
Wytrzymałość na rozciąganie 10 N/mm² (min) ASTM-D 412 / ISO 37
Wydłużenie przy zerwaniu 350% (min) ASTM-D 412 / ISO 37
Twardość 45 ± 3 Shore D ASTM-D 2240
Właściwości fizyczne po starzeniu w 120ºC przez 500 godzin
Wytrzymałość na rozciąganie 8 N/mm² ASTM-D 412 / ISO 37
Wydłużenie przy zerwaniu 300% (min) ASTM-D 412 / ISO 37
Właściwości elektryczne
Rezystywność skrośna 10¹º Ωm (min) ASTM-D 257 / IEC 93
Wytrzymałość dielektryczna 8 kV/mm (min) ASTM-D 149 / IEC 243
Stała dielektryczna 3.5 (max) ASTM-D 150 / IEC 250
Właściwości chemiczne
Odporność na grzyby < 1 ASTM-G 21
Test w mgle solnej spełnia ASTM-B 117
Odporność chemiczna dobra ISO 175

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe