Głowice OPIT-3, OPOT-3

Zastosowanie:
Głowice kablowe typu OPIT-3 (wnętrzowe) oraz OPOT-3 (napowietrzne) służą do zakańczania trójżyłowych, opancerzonych i nieopancerzonych kabli energetycznych o ekranowanej izolacji papierowej przesycanej syciwem nieściekającym i wspólnej powłoce metalowej. Przystosowane są do montażu z końcówkami zarówno prasowanymi jak i śrubowymi.

Budowa:
Na izolacji żył obkurczane są przezroczyste rury olejoodporne, blokujące impregnat, a na nich rury przewodzące. Na końcach rur przewodzących naprężenia pola elektrycznego są łagodzone poprzez zastosowanie żółtego wypełniacza oraz rurek sterujących. Na przygotowane w ten sposób żyły kabla instalowane są rury o podwyższonej odporności na wyładowania powierzchniowe. Rozgałęzienie żył kabla uszczelniane jest przy pomocy trójpalczastej głowiczki termokurczliwej. Zestaw oznaczony dodatkową literą U zawiera dodatkowe materiały do wykonania uziemienia głowicy bez konieczności lutowania (płaską linkę miedzianą i komplet sprężyn krążkowych). Długość głowicy (L) może być dobrana w zależności od potrzeb montażu.

Specyfikacje: PN-HD 629.2 S2:2006 / A1:2008; PN-E 06401:1990.

Przykładowe typy kabli: H(A)Kny, H(A)KnFtA, H(A)KnFtY, H(A)KnFpA, H(A)KnFpy.
 

Napięcie
znamionowe
Numer zestawu Przekrój żyły roboczej [mm²] Wykonanie
Min. Maks.
6/10 kV 12-OPIT-3/35-70/L(U) 3 x 35 3 x 70  
w
n
ę
t
r
z
o
w
e

 
12-OPIT-3/70-185/L(U) 3 x 70 3 x 185 
12-OPIT-3/240-300/L(U) 3 x 240 3 x 300
8.7/15 kV 17-OPIT-3/35-70/L(U) 3 x 35 3 x 70
17-OPIT-3/70-185/L(U) 3 x 70 3 x 185 
17-OPIT-3/240-300/L(U) 3 x 240 3 x 300
12/20 kV 24-OPIT-3/35-70/L(U) 3 x 35 3 x 70
24-OPIT-3/70-185/L(U) 3 x 70 3 x 185
24-OPIT-3/240-300/L(U) 3 x 240 3 x 300
18/30 kV 36-OPIT-3/35-70/L(U) 3 x 35 3 x 70
36-OPIT-3/70-185/L(U) 3 x 70 3 x 185 
36-OPIT-3/240-300/L(U) 3 x 240 3 x 300
 
6/10 kV 12-OPOT-3/35-70/L(U) 3 x 35 3 x 70  
n
a
p
o
w
i
e
t
r
z
n
e

 
12-OPOT-3/70-185/L(U) 3 x 70 3 x 185 
12-OPOT-3/240-300/L(U) 3 x 240 3 x 300
8.7/15 kV 17-OPOT-3/35-70/L(U) 3 x 35 3 x 70
17-OPOT-3/70-185/L(U) 3 x 70 3 x 185 
17-OPOT-3/240-300/L(U) 3 x 240 3 x 300
12/20 kV 24-OPOT-3/35-70/L(U) 3 x 35 3 x 70
24-OPOT-3/70-185/L(U) 3 x 70 3 x 185
24-OPOT-3/240-300/L(U) 3 x 240 3 x 300
18/30 kV 36-OPOT-3/35-70/L(U) 3 x 35 3 x 70
36-OPOT-3/70-185/L(U) 3 x 70 3 x 185 
36-OPOT-3/240-300/L(U) 3 x 240 3 x 300

U: głowica w komplecie z zestawem uziemiającym
L: długość żyły

          A = 450mm
          B = 800mm
          C = 1200mm
 

Zestawy z końcówkami oznaczane są symbolem -K, po którym w przypadku końcówek prasowanych podany jest odpowiedni przekrój żyły. W przypadku zestawów wyposażonych w końcówki śrubowe zakres zastosowania i numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z ograniczeniem wynikającym z zakresu zastosowania końcówek.

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe