Mufy przejściowe EOP

Zastosowanie:
Mufy termokurczliwe typu EOP służą do łączenia opancerzonych lub nieopancerzonych trójżyłowych kabli o izolacji rdzeniowej z papieru przesycanego syciwem i powłoce metalowej z trójżyłowymi kablami o izolacji z tworzyw sztucznych i żyle powrotnej z drutów lub taśm.

Budowa:
Separacja syciwa kablowego w kablu o izolacji papierowej przesycanej jest realizowana poprzez obkurczenie na izolacji papierowej przezroczystych, termokurczliwych rurek olejoodpornych. Żółty wypełniacz sterujący eliminuje konieczność stożkowania izolacji. Odtworzenie izolacji na złączkach następuje za pomocą izolacyjnych rur termokurczliwych. Rozgałęzienie żył kabla o izolacji papierowej jest uszczelniane przy pomocy głowiczki termokurczliwej. Do połączenia powłok metalowych wykorzystywany jest układ składający się z cylindrycznego rękawa miedzianego mocowanego sprężynami krążkowymi. Osłonę mufy stanowią grubościenne rury termokurczliwe z klejem.

Przykładowe typy kabli:
(A)KnFtA, (A)KnFt, (A)Kny, (A)KnFty, (A)KnFp, (A)KnFpA, (A)KnFpy
łączone z
Y(A)KY, Y(A)KYy, Y(A)KYFtly, y(A)KYFoY, Y(A)KYFpY, Y(A)KXS.

Napięcie
znamionowe
Numer zestawu Przekrój żyły roboczej [mm²]
Min. Max.
3.6/6 kV 7.2-EOP-3/10-25 3 x 10 3 x 25
7.2-EOP-3/35-50 3 x 35 3 x 50
7.2-EOP-3/70-120 3 x 70 3 x 120
7.2-EOP-3/150-240 3 x 150 3 x 240
7.2-EOP-3/240-400 3 x 240 3 x 400

 
Zestawy ze złączkami oznaczane są symbolem - Z, po którym w przypadku złączek prasowanych podany jest odpowiedni przekrój żyły.
W przypadku zestawów wyposażonych w złączki śrubowe zakres zastosowania i numer zestawu ulega modyfikacji zgodnie z ograniczeniem wynikającym z zakresu zastosowania złączek.

 

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe