Rury pogrubiane RIMT

Samogasnące rury termokurczliwe serii RIMT (pogrubiane) wykonane są ze stabilizowanych termicznie, usieciowanych polimerów, odpornych na wpływy atmosferyczne. Wewnętrzna strona rur opcjonalnie może być pokryta warstwą kleju termoplastycznego. Stosowane są do odtwarzania bezpośredniej izolacji w kablach do 1kV oraz powłok zewnętrznych kabli nN i SN. Zapewniają elastyczne uszczelnienie oraz ochronę mechaniczną, chemiczną i UV. Współczynnik skurczu do 3:1 oferuje bardzo szeroki zakres zastosowań. Grubość ściany rur RIMT po obkurczeniu wynosi do 3,5mm. Rury mogą być zamawiane w odcinkach prostych o długościach do 1220mm.

TYP* D [mm] T [mm]
E (min) S (max) S ± 20%
RIMT 9/3 9 3 1.7
RIMT 12/4 12 4 2.0
RIMT 17/3 17 3 2.0
RIMT 18/6 18 6 2.0
RIMT 22/6 22 6 2.5
RIMT 25/10 25 10 2.5
RIMT 28/9 28 9 2.5
RIMT 30/8 30 8 2.5
RIMT 34/7 34 7 2.8
RIMT 35/12 35 12 2.8
RIMT 40/12 40 12 2.8
RIMT 40/16 40 16 3.0
RIMT 52/20 52 20 3.0
RIMT 55/16 55 16 3.0
RIMT 63/19 63 19 3.0
RIMT 65/19 65 19 3.0
RIMT 75/22 75 22 3.2
RIMT 80/22 80 22 3.2
RIMT 80/35 80 35 3.2
RIMT 85/25 85 25 3.2
RIMT 92/26 92 26 3.2
RIMT 95/30 95 30 3.2
RIMT 100/30 100 30 3.2
RIMT 103/45 103 45 3.2
RIMT 120/34 120 34 3.2
RIMT 132/58 132 58 3.2
RIMT 140/40 140 40 3.2
RIMT 160/50 160 50 3.0
RIMT 180/60 180 60 3.0
RIMT 200/65 200 65 3.5

*Tabela zawiera rury o wymiarach standardowych. Inne rozmiary mogą zostać wyprodukowane na indywidualne zamówienie.

Typ wykonania:
          A - wykonanie z klejem termotopliwym
          U - wykonanie bez kleju

Przykłady oznaczeń:
          RIMT 40/12-1000U - rura pogrubiana o długości 1000mm, bez kleju
          RIMT 80/22-500A - rura pogrubiana 80/22 o długości 500mm, z klejem termotopliwym

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA Kolor - czarny
Cecha Wartość Metoda testu
Właściwości fizyczne
Gęstość względna 1.25 ± 0.2 g/cm³ ASTM-D 1505
Absorpcja wilgoci 0.2% (max) ASTM-D 570 / ISO 62
Wytrzymałość na rozciąganie 10 N/mm² (min) ASTM-D 412 / ISO 37
Wydłużenie przy zerwaniu 350% (min) ASTM-D 412 / ISO 37
Twardość 45 ± 3 Shore D ASTM-D 2240
Właściwości fizyczne po starzeniu w 120ºC przez 500 godzin
Wytrzymałość na rozciąganie 8 N/mm² ASTM-D 412 / ISO 37
Wydłużenie przy zerwaniu 300% (min) ASTM-D 412 / ISO 37
Właściwości elektryczne
Rezystywność skrośna 10¹º Ωm (min) ASTM-D 257 / IEC 93
Wytrzymałość dielektryczna 8 kV/mm (min) ASTM-D 149 / IEC 243
Stała dielektryczna 3.5 (max) ASTM-D 150 / IEC 250
Właściwości chemiczne
Odporność na grzyby < 1 ASTM-G 21
Test w mgle solnej spełnia ASTM-B 117
Odporność chemiczna dobra ISO 175

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe