Samospajalna taśma silikonowa EP-SIL25

Samospajalna (samowulkanizująca) taśma elektroizolacyjna z kauczuku silikonowego o temperaturze pracy ciągłej do 180°C. Odporna na działanie prądów pełzających i wyładowań powierzchniowych, a także na wpływy atmosferyczne oraz różnego rodzaju czynniki chemiczne, jak na przykład olej, syciwa kablowe, ozon. Przeznaczona głównie do odtwarzania silikonowej izolacji kabli i przewodów. Może być stosowana jako zewnętrzna warstwa w głowicach kablowych SN pracujących w warunkach napowietrznych lub instalowanych w pomieszczeniach wilgotnych i silnie zapylonych oraz do wykonywania barier przeciwolejowych w mufach przejściowych do kabli o izolacji papierowej przesycanej syciwem. Może pracować w bardzo szerokim zakresie temperatur: od skrajnie niskich do +180°C (praca ciągła). Należy ją nawijać z umiarkowanym naciągiem, powodującym wydłużenie 10-100%. Ostatni oplot bez naciągu. Produkt spełnia wymagania dyrektywy EG: 2002/95/EG (RoHS)
 

Typ Rozmiar (szer. x dł.)
EP-SIL25 (25x1) 25mm x 1m
EP-SIL25 (25x9) 25mm x 9,15m
EP-SIL25 (25x11) 25mm x 11m

 

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
Cecha Wartość
Właściwości fizyczne
Kolor szary
Grubość 0,3 mm
Wytrzymałość na rozciąganie 2,7 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu 500%
Spajalność Spełnia wymagania
Właściwości termiczne
Temperatura pracy ciągłej 180°C
Dopuszczalne przeciążenie termiczne 200°C
Właściwości elektryczne
Wytrzymałość dielektryczna 45 kV/mm
Rezystywność skrośna 1 x 10¹¹ Ωm
Współczynnik strat dielektrycznych (24h przy 23°C)  0,004
Stała dielektryczna (24h przy 23°C)  2,6

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu

Karty pionowe